NOR FIN ENG EST RUS
Om oss

Det er en vanskelig tid for alle i bransjen. Svært mange hotell og restauranter har permittert sine ansatte i påvente av at situasjonen stabilierer seg. Også vi i Job Norway har utsatt sesongen, samtidig som vi forblir optimistiske for en snarlig bedring. Inntil da har vi valgt å fortsette arbeidet med å klargjøre dyktige kandidater for sommeren. Med andre ord, vi planlegger for og håper på det beste.

Ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon om våre kandidater. Hold dere trygge!


Med vennlig hilsen
David Mathisen
Job Norway NUF
Job Norway er et bemanningsfirma som siden 2008 har levert kvalisfisert personell til norske bedrifter. Våre medarbeidere kommer fra hele fra de Nordiske land og resten av Europa.
 
Vi ønsker å være en stabil samarbeidspartner for våre kunder og en trygg arbeidsgiver for våre ansatte. Videre er det et absolutt krav å arbeide innenfor lovverkets rammer.

Våre medarbeidere er håndplukket utfra deres faglige kvalifikasjoner, utdanning, språkkunnskaper og menneskelige kvaliteter. Potensielle arbeidssøkere kan legge seg inn i vår database som aktive jobbsøkere i Norge. Enten en kandidat er faglært, ufaglært eller sesongarbeider, skal han/hun gjennom en omfattende intervjuprosess. Fra vårt hovedkontor arbeider vår administrative stab med å bakgrunnskjekke potensielle kandidaters utdanning, referanser, sertifikater, vandel m.m.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har behov for dyktige medarbeidere for en lengre eller kortere periode.