NOR FIN ENG EST RUS
 
Tere tulemast Norrasse!

Norra elama asudes puutud kokku uute väljakutsete ja inimestega. Õpid tundma uusi traditsioone, väärtuseid ja kultuuri.  Job Norway NUF aitab teada saada, millised on töötaja õigused, võimalused ja kohustused Norras elades.

Populatsioon

Norras elab umbes 4,5 miljonit inimest, kellest enamus elab suuremates linnades. Oslo on Norra pealinn, kus elab 530 000 inimest. Norras elab umbes 365 000 immigranti, kes on tulnud siia rohkem kui 200 riigist.

Demokraatia

Norra riik on monarhia, kuid Kuningal on sümboolne võim. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu ning valib endale esidajad Stortingisse – Norra parlamenti – riigile ja munitsipaalidele. Norra on monarhia, aga Kuningas ei oma reaalset võimu. Storting ja valitsus on kõige võimsamad poliitilised organid riigis. 

Juhiload

Norras autoga sõitmiseks peab olemas olema kehtiv juhiluba. 

Seadused

Riigivõimu teostatakse üksnes Norras kehtivate seaduste alusel, mis on vastuvõetud Stortingu poolt. Kõik Norras elavad inimesed peavad järgima neid seadusi. Seaduste mittetundmine ja nende eiramine ei vabasta karistuse määramisest. Mitte-kodanikuna on veel eriti oluline teha kiiresti selgeks Norra seadused, sest need kehtivad üldjuhul ka võõrtöötajatele.

Job Norway NUF kaudu Norra Kuningriiki minevaid töötajaid käsitletakse teenuseosutajatena (norra keeles tjenesteytere) ja seetõttu ei kehti ka paljud võõrtööjõule kehtestatud normid meie töötajate suhtes samas ulatuses.

Töötaja on kohustatud maksud tasuma Norra. Tööandja (Job Norway NUF) on kohustatud täitma töötaja kohta vormi 1199 ja 1209 ning töötaja taotleb maksukaardi kohalikust maksuametist. Koos maksukaardiga saab töötaja ka D numbri (11-kohaline ainulaadne kood, sarnane meil kasutatava isikukoodiga), mida ametivõimud kasutavad isikute identifitseerimiseks. D numbri väljastamiseks läheb keskmiselt 5 päeva.Töösuhte lõpetamisel on tööandja kohustatud selle töötajale tagastama.

D – number on nendele, kes töötavad Norras vähem kui kuus kuud. Erinevalt ID numbrist, mis on pikemaajalistele lepingutele. Pärast kolme kuud töötamist on vaja pöörduda lähimasse politseijaoskonda, et taotleda ID numbrit. 

EU passi omavad töötajad võivad viibida Norras ilma töö- ja      elamisloata 90 päeva. Kui leping vältab kauem kui 90 päeva, tuleb  taotleda kohalikust politseijaoskonnast töö- ja elamisluba. Jaoskonda minnes peab kaasas olema pass ja tööleping.

Pangakonto loomiseks enamus pankasid nõuavad ID või D numbrit ning passi/ID kaarti ja töölepingut arve avamiseks.

Kui töötaja on Norra maksumaksja olnud vähemalt 4 nädalat enne arstitõendi väljaandmist töötaja haiguse või vigastuse kohta, on töötajal õigus saada haigustoetust, kusjuures tööõnnetuse tekkimisel on neil õigus saada hüvitist esimesest päevast alates. Esimesed 16 päeva katab vajaliku summa tööandja, peale seda NAV. Kaetakse vähemalt 50 % ulatuses.

Juhul kui jääte haigeks, teavitage otsekoheselt oma tööandjat, et haigusleht hakkaks kohe kehtima. Teil on võimalus ka kolm päeva aasta jooksul viibida koduravil, neljandal tuleb kindlasti kutsuda välja arst. Arsti poole pöördumisel on vaja maksta visiiditasu.

Hambaravi on tasuline. Patsient maksab ravi täismahus, välja arvatud alla 18-aastased. Neil on hambaravi tasuta.

Meie töötajatel on võimalik taotleda ka lastetoetuse saamist Norras. Sel juhul lõpetatakse Eesti Vabariigi poolt tehtavad väljamaksed ja alustatakse neid Norra Kuningriigis. Norras on vaja taotlus esitada NAV kohalikku büroosse. Summa on 970 NOK/kuus.

Norra puhkuseseaduse kohaselt on töötajal õigus aasta jooksul saada 25 päeva puhkust. Üle 60 aastastel on õigus saada 6 päeva lisapuhkust tavapuhkusele. Puhkuseplaani paika panemine on töötaja kohustus, kui viimane oma kohustust ei täida tööandja poolt etteantud tähtaegadel, on tööandjal õigus otsustada töötaja puhkuseaeg. Puhkuseraha arvutamisel võetakse arvesse töötaja brutopalk. Puhkusekompensatsiooni määraks on 10,2% (üle 60a töötajatel 12,5%). Töösuhte lõppemisel on tööandja kohustatud välja maksma summa, mis on teenitud lepingu lõpuks.