NOR FIN ENG EST RUS
 
Tervetuloa Norjaan!

Muuttaessa Norjaan kohtaat uusia haasteita ja ihmisiä. Opit tuntemaan uusia perinteitä, arvoja ja kulttuuria. Job Norway NUF auttaa tiedostamaan, millaiset ovat työntekijän oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet Norjassa.

Väestö

Norjassa asuu noin 4,5 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa asuu suurissa kaupungeissa. Oslo on Norjan pääkaupunki, missä asuu 530 000 ihmistä. Norjassa asuu noin 365 000 maahanmuuttajaa, jotka ovat muuttaneet sinne yli 200 maasta.

Demokratia

Norjassa on monarkia, mutta kuninkaan valta on muodollista. Suurin valta on äänioikeuttaan käyttävillä ihmisillä, jotka valitsevat itselleen edustajat Stortingetiin – Norjan parlamenttiin – valtiolliseen ja kunnallisiin. Stortinget ja hallitus ovat korkeimpia poliittisia elimiä Norjassa.

Ajokortti

Norjassa autoilua varten kuljettajalla on oltava mukana voimassa oleva ajokortti. 

Lainsäädäntö

Valtion valtaa voidaan käyttää ainoastaan Norjassa voimassa olevien lakien mukaisesti, jotka on hyväksytty Stortingetissa. Jokaisen Norjassa asuvan ihmisen on noudatettava näitä lakeja. Tietämättömyys ja lakien rikkominen ei vapauta rangaistuksen määräämisestä. Niiden, jotka eivät ole Norjan kansalaisia, tulisi ehdottomasti tutustua mahdollisimman nopeasti Norjan lainsäädäntöön, koska niitä sovelletaan myös ulkomaalaisiin työntekijöihin.
Job Norway NUFin kautta Norjaan meneviä työntekijöitä käsitellään palveluntarjoajina (norjaksi tjenesteytere) ja sen takia monet maahanmuuttajia koskevat normit eivät koske työntekijöitämme samassa laajuudessa.
Työntekijä on velvollinen maksamaan verot Norjaan. Työnantaja (Job Norway NUF) on velvollinen täyttämään työntekijästä lomakkeet 1199 ja 1209, ja työntekijä hakee verokorttia paikallisesta verotoimistosta. Verokortin lisäksi työntekijä saa myös D-numeron (11-numeroinen yksilöllinen koodi, muistuttaa henkilötunnusta), jonka avulla viranomaiset tunnistavat henkilöitä. D-numeron saaminen kestää keskimäärin viisi päivää. Kun työsuhde loppuu, työnantaja on velvollinen palauttamaan verokortin työntekijälle.
D-numero on tarkoitettu niille, jotka työskentelevät Norjassa alle kuusi kuukautta. Toisin kuin ID-numero, joka on tarkoitettu pitkän aikavälin sopimuksia varten. Kolmen kuukauden työskentelyn jälkeen tulee ottaa yhteyttä lähimpään poliisiasemaan anoakseen ID-numeroa.
Työntekijät, joilla on EU:n passi, voivat viipyä Norjassa 90 päivää ilman työ- ja oleskelulupaa. Jos sopimus kestää yli 90 päivää, täytyy anoa työ- ja oleskelulupaa paikalliselta poliisiasemalta. Poliisiasemalla täytyy olla mukana passi ja työsopimus.
Pankit vaativat pankkitilin avaamista varten ID- tai D-numeroa sekä passia/ID-korttia ja työsopimusta.
Jos työntekijä on ollut Norjassa verovelvollinen vähintään neljä viikkoa ennen lääkärintodistuksen saamista sairauden tai vamman takia, työntekijällä on oikeus saada sairausetuuksia. Työonnettomuuksien tapahtuessa työntekijällä on oikeus saada etuutta ensimmäisestä päivästä lähtien. Ensimmäiset 16 päivää työnantaja kattaa tarvittavan summan, jonka jälkeen sen tekee NAV. Korvataan vähintään 50 %.
Jos sairastut, ilmoita siitä välittömästi työnantajalle, jotta sairausloma tulisi voimaan heti. Sinulla on mahdollisuus jäädä omalla ilmoituksella kotiin kolmena päivänä vuodessa, neljäntenä täytyy ehdottomasti soittaa lääkärille. Lääkäriin mentäessä tulee maksaa käyntimaksu.
 
Hammashoito on maksullinen. Potilas maksaa hoidon kokonaisuudessaan – paitsi jos hän on alle 18-vuotias. Heille hammashoito on ilmaista.
Työntekijöillämme on mahdollisuus hakea myös lapsilisää Norjasta. Silloin Viro lopettaa niiden maksamisen ja maksamista jatkaa Norja. Norjassa hakemus täytyy jättää NAV:in paikalliseen toimistoon. Summa on 970 NOK/kk.
Norjan lomalain mukaisesti työntekijällä on oikeus saada vuoden aikana 25 päivää lomaa. Yli 60-vuotiailla on oikeus saada kuusi ylimääräistä lomapäivää. Lomasuunnitelman tekeminen on työntekijän velvollisuus ja jos hän ei täytä sitä työnantajan annetussa määräajassa, työnantajalla on oikeus päättää työntekijän loma-ajasta.
Lomaraha lasketaan työntekijän bruttopalkasta. Lomakorvauksen määrä on 10,2 % (yli 60-vuotiaille 12,5 %). Työsuhteen loppuessa työnantaja on velvollinen maksamaan summan, jonka työntekijä on ansainnut sopimuksen päättymisen mennessä.