NOR FIN ENG EST RUS
Gi arbeidsoppdrag
1. Informasjon om oppdragsgiver
Navn
Organisasjonsummer
Bedriftsaddresse /arbeidssted
Kontaktperson
Kontaktinformasjon
2. Stilling
3. Krav til arbeidssøker
4. Arbeidsoppgaver
5. Ønsket innleieperiode (fra-til)
6. Antall arbeidstimer per uke/måned (fulltid)
7. Arbeidsredskap
8. Kan dere stille kost, losji og arbeidsklær (i såfall angi evt kostnader)
9. Annet