NOR FIN ENG EST RUS
Hvordan arbeider Job Norway?

Når vi søker etter rett medarbeider til din bedrift tar vi i bruk følgende metoder

Job Norways database

Job Norways database består av flere tusen kandidater som har lagt seg inn som jobbsøkere hos oss. Stadig legger det seg inn nye søkere og vi oppdaterer jevnlig gamle kandidater. Vår database er vårt fremste hjelpemiddel i søken etter dyktige arbeidere.

Annonsering

Noen ganger kan en kundehenvendelse være av en slik karakter at det er nødvendig å annonsere etter arbeidstakere med spesielle kvalifikasjoner. For å kunne gjøre dette effektivt, benytter vi de beste nyhets-, annonse og fagmedier nasjonalt og lokalt. Vi sitter således på førstehåndskunnskap om hvilke medier som gir de beste resultatene etter kundens preferanser.

Utvelgelse

Job Norway undersøker alltid gyldigheten i kandidatenes papirer – herunder CV, vitnemål, sertifikater osv. Kontroll av referanser og vandel er andre avgjørende faktorer. Videre foretar vi dyptgående intervjuer, hvor bl.a. språk og menneskelige kvaliteter blir kartlagt. Når rett kandidat er valgt ut, er det svært viktig å informere han/henne nøye om arbeidssted, arbeidsoppgaver, evt tilleggsgoder, bosted osv. Når alle fakta er lagt fram og kandidaten har gitt inntrykk av at han/hun har forstått innholdet, fremlegges forslag til bindende arbeidsavtale.

I arbeid

Job Norway er ansvarlig for at den ansatte stiller til avtalt tid og sted. Vi er i jevnlig kontakt med medarbeideren, for å forsikre oss om at arbeidsoppgavene utføres tilfredsstillende. Vår erfaring er at dersom det dukker opp noe uforutsett underveis, er det svært viktig å ta tak i det øyblikkelig for å forhindre at evt problemer eskalerer. Vi evaluerer nøye situasjonen slik at alle parters interresser blir ivaretatt til en hver tid.