NOR FIN ENG EST RUS
Innleie av medarbeidere

Innleie er en fleksibel og enkel løsning for deg som hurtig søker medarbeidere. Vi har arbeidsgiveransvaret og utbetaler lønn, feriepenger, yrkesskadeforsikring, personskatt og arbeidsgiveravgift. Det betyr at du som kunde ikke har andre kostnader enn vår utleiepris å forholde deg til. I tillegg ordner vi med alle papirer overfor norske  myndigheter, dvs UDI, Skatteetaten og NAV.

Vi kan raskt og effektivt finne de rette medarbeiderne til dere. Vanligvis tar det oss en til fire uker før personalet kan stille på arbeid i Norge. Leieavtalens varighet kan varriere fra en måned til fire år. Under avtaletiden vil arbeiderne være ansatt og motta lønn fra Job Norway. Avtalen er risikofri for kunden, og personalet kan erstattes dersom dette  ikke svarer til forventningene. Forutsetningen er at man forholder seg til gjeldene lover for oppsigelse.


Fordeler med innleie fra Job Norway

  • Tids- og kostnadsbesparende ved at man slipper å utlyse stillingen og foreta lange intervjurunder.
  • Slipper å kjøre lønninger og betale skatt. Behøver kun å forholde seg til faktura.
  • Innleid arbeidskraft kan ta "topper" og avgrenses til ønsket tidsrom.
  • Kunden betaler bare for utførte arbeidstimer.
  • Hurtig tilgang på dyktige medarbeidere.
  • Vi garanterer kvalitet og profesjonalitet.
  • Vi ordner alle påkrevde papirer til norske myndigheter, derav søknad på arbeids- og oppholdstillatelse, skattekort og  registreing til NAVs AA-register.