NOR FIN ENG EST RUS
Vår filosofi

Job Norway er et bemanningsbyrå som tilbyr arbeid på norske hotell og restauranter. Våre samarbeidspartnere består av en rekke mindre, mellomstore og store hotell og restauranter over hele Norge. Vi arbeider iht gjeldene lovverket og lønner arbeiderne etter norsk lønnsnivå. Det viktigste for oss er at våre ansatte kjenner at vi er en trygg arbeidsgiver.

For mange arbeidstakere er det selvsagt en stor overgang og omstilling å flytte til et annet land. Vi anser det derfor som vårt ansvar å informere våre medarbeidere om formelle så vel som uformelle sider ved å arbeide og bo i Norge.