NOR FIN ENG EST RUS
Hva forventes av medarbeiderne våre?

Når man begynner å jobbe i Norge, vil du fort merke at noen ting er annerledes enn hjemme. Ofte kan det være rotfestet i kulturforskjeller eller ulik arbeidsmentalitet. Det kan være små saker, som at nordmenn oftest ikke spiser varm mat til lunsj, eller større ting som at man også forventes å utføre arbeidsoppgaver på eget initiativ uten at noen behøver å gi ordrer om det. Uansett hvilke utfordringer man støter på, er det et absolutt krav at innstillingen til arbeidet og kollegaer alltid er positiv. Selv om det skulle oppstå situasjoner som er uvante eller ubehagelige, skal de alltid løses på en positiv måte. Dersom det oppstår et problem er det viktig at du kontakter oss i først, slik at vi kan ta det opp med kunden. Ikke drøy med å ta opp saker med oss. Det er derfor vi er her. Medarbeiderene våre er ansvarlige for å stille opplagt og utvilt på arbeid til en hver tid.

Når det gjelder språkkunnskaper forventes det som oftest et vist minimum av engelsk eller skandinavisk. De generelle engelskkunnskapene i Norge er blant de høyeste i Europa. De aller fleste nordmenn forstår og behersker engelsk bra. Enkelte arbeidsgivere krever at innleide medarbeidere begynner omgående på norskkurs. Etter ankomst bør man derfor på eget initiativ spørre arbeidsgiver om hvilke muligheter som finnes for språkopplæring i lokalmiljøet.

Som oftest kan man reise hjem en uke hver tredje måned. I enkelte tilfeller kan det være rom for hyppigere hjemreiser dersom arbeidsgiver tillater det. Ved jule- og sommerferie kan man reise hjem i 2-4 uker dersom ikke noe annet avtales.

Vår erfaring er at dersom du følger disse enkle instruksene, er man allerede kommet langt i å integrere seg inn i den norske arbeidskulturen. Husk at nordmenn som oftest er meget vennlige og gjestfrie, og at de fleste problemer lar seg løse dersom man har en positiv innstilling.

Kort oppsummert forventes følgende av våre arbeidere

  • Løse arbeidsoppgaver selvstendig
  • Alltid ha en positiv innstilling til arbeid og kollegaer
  • Ta opp problemstillinger med oss først
  • Bra engelsk- og/eller skandinaviskkunnskaper
  • Undersøke mulighetene for å ta norskkurs etter ankomst
  • Innstilt på en ukes hjemreise hver 3. måned hvis ikke annet avtales. Ved jule- og sommerferie 2-4 uker dersom annet ikke avtales.