NOR FIN ENG EST RUS
 
Helse og politi

Dersom du behøver legehjelp, må du ringe for å bestille time. De fleste legekontorer er åpne mandag til fredag, mellom kl 0800 og 1500. Dersom du er veldig syk, kan du som oftest få time samme dag du ringer. Man må betale for legetimen, selv om du ikke møter opp til avtalt tid.

Legevakt

Hvis du behøver lege utenfor vanlig åpningstid, kan du ringe til din lokale vaktlege. Telefonnummeret til vaktlege finner du i telefonkatalogen. Ta kontakt med vaktlege bare dersom det er nødvendig, eller om du er usikker hvor alvorlig din tilstand er.

Medisiner

Det er mange medisiner som bare kan kjøpes på resept fra lege, men også noen som selges på apotek eller i en vanlig butikk. Du får informasjon fra lege om hvor du kan kjøpe medisin. Hvis du bruker noen medisiner over en lengre periode, bestemmer din lege om du betaler full pris eller får dem for redusert pris.

Nødnummer 113 og ambulanse

Hvis du er i en kritisk tilstand, ring 113 og forklar hva som har skjedd. Gi alltid addresse og telefonnummer.

Syke barn og behandling på sykehus

Barn under 7 år slipper å betale for legebesøk. Hvis barn blir innlagt på sykehus, er det vanlig at en av foreldrene eller annen voksen følger med.

Valg av sykehus

Hvis du behøver medisinsk behandling som dine fastlege ikke kan gi deg, blir du sendt til sykehus. Som pasient kan fritt velge sykehus. Din fastlege gir deg all informasjon om behandling på sykehus.

Psykiske problemer

Noen sliter med mentale og psykiske lidelser, som angst, depresjon o.l. Du kan fritt og anonymt prate med din fastlege om dette.

Tannlege

Tannlegetjenester i Norge inngår ikke i fastlegetilbudet. Ta kontakt med en tannlege og bestill en time selv dersom du trenger tannpleie.

Politi

Dersom det er behov for å kontakte politi ring 02800. Ved nødstilfelle ring 112.