NOR FIN ENG EST RUS
 
Velkommen til Norge
Gjennom å arbeide i Norge vil du møte nye utfordringer og mennesker. Du vil lære nye verdier, tradisjoner og en ny kultur å kjenne. Job Norway hjelper deg å finne ut om dine rettigheter, muligheter, og forpliktelser i Norge.

Befolkning

Det bor ca 4,5 mil mennesker i Norge. De fleste av disse bor i de store byene. Oslo er Norges hovedstad med befolkning på 530.000 mennesker. I Norge er det ca 365.000 innvandrere fra mer enn 200 land.

Demokrati

Norge er et monarki, der Kongen bare har symbolsk makt. Stortinget og regjeringen er de viktigste politiske styrinstitusjonene.

Lov

Norge styres av norsk lov som bestemmes av Stortinget. Alle som bor og arbeider i Norge må følge norsk lov. Hvis du bryter loven, slipper du ikke straff selv om du ikke kjente til loven. Som gjestearbeider i Norge, er det derfor viktig å så fort som mulig sette seg inn i lovverkert.

Førerkort

For å kjøre bil i Norge må du ha gyldig førerkort. Dersom du har gyldig førerkort fra et EØS-land behøver du ikke godkjennelse fra norske myndigheter.