NOR FIN ENG EST RUS
 
Språk og språkundervisning

Språk

Norsk tilhører den Germanske språkfamilie, og er nært beslektet med dansk og svensk. I prinsippet er det mulig med basis i norsk å forstå både dansk og svensk.

Det finnes to skriftspråk i Norge, Bokmål og Nynorsk. Bokmål er det mest vanlige formen og brukes av ca 85-90% av befolkningen. Nynorsk er mest utbredt på Vestlandet.

Å lære norsk

Uansett hvor man befinner seg i verden, er det viktig å beherske det lokale språket for bli integrert i samfunnet. I 2005 ble det obligatorsisk for innvandrere å ta opplæring i norsk. Det betyr at du må ta norskkurs for å få permanent oppholdstillatelse i Norge. I løpet av norskundervisningen vil man også lære om norske lover og reguleringer. Det er viktige å respektere norsk lov for å kunne skape et godt liv for seg selv i Norge. Du kan bidra til det norske samfunnet gjennom dine kvalifikasjoner og plikter. Dersom du innvolver deg aktivt i nærmiljøet, vil både du og Norge dra nytte av det. Landet nyttegjør seg av din innsikt og kunnskap, mens du gis muligheten til å nyte det gode liv her. Ditt nye og gode liv begynner med undevisning i norsk språk og samfunn. Du må fullføre 300 timer språkundervisning for å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

Det obligatorisk å ta 300 timer språkundervisning dersom:

  • du er mellom 16 og 55 år og

  • har arbeidstillatelse som kvalifiserer deg til permanent oppholdstillatelse

  • du er gift eller samboer med en persom som har arbeidstillatesele som kvalifiserer han/henne til permanent oppholdtillatelse

Det er ikke obligatorisk å ta norskundervisning dersom:

  • du har arbeidstillatelse iht EØS avtalen eller

  • din arbeidstillatelse ikke kvalifiserer deg til permanent oppholdtillatelse, f.eks. au-pair

Mer informasjon om norskundervisnning

Din bostedskommune er ansvarlig for norskundervisningen. Du kan finne ut mer om dette ved å kontakte kommuneadministrasjonen eller voksenopplæringen i kommunen.