NOR FIN ENG EST RUS
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan vil Vikarbyrådirektivet påvirke innleie av medarbeidere?
Vikarbyårdirektivet implementeres i norsk rett fra 1. janaur 2013. Sentralt står likebehandlingsprisnippet som sier at innleid personell skal ha like vilkår som om de var fast ansatt i innleiebedriften. Samtidig er det krav til informasjonsutveksling mellom utleier og innleier om lønns- og arbeidsvilkår. For mer informajon les her.

Hvor sikre kan man være at innleide medarbeidere er tilstrekkelig kvalifisert?
Vi bakgrunnsjekker alle kandidaters CVer, papirer og referanser grundig. I tillegg foretar vi dybdeintervjuer med aktuelle kandidater. Kunden kan under prøvetiden (de første 2 ukene) bytte innleid personell, dersom medarbeideren ikke er tilstrekkelig kvalifisert. Forutsetningen er at det meldes fra skriftlig så snart som mulig.

Er personalet forsikret?
Ja, personalet har syke- og yrkesskadeforsikring.

Hvilke leveransetider har vi?
Det varrierer noe, men vanligvis en til fire uker etter mottatt bestilling.
 
Ordner vi bosted til personalet?
Ja, dersom kunden ikke kan stille bosted selv. Om kunden derimot kan sørge for kost og losji, kan kostnadene for dette trekkes dersom det er iht innleiers øvrige personalpolitikk for fast ansatte, jfr Vikarbyrådirektivets bestemmelser.

Kan personalet norsk?
Nei, personalet prater engelsk og/eller svensk. Vi har høye språkkrav til personalet. Alle kandidater må bestå en omfattende språktest for å kvalifisere seg for jobb i Norge via oss.

Har vi noen særskilte betingelser?
Ja, vi tar bare i mot fulltidsoppdrag.

Hvordan fakturer vi?
Vi faktuerer på bakgrunn av innsendte timelister en gang per uke med 14 dagers betalingstid.  Overtid faktureres iht Arbeidsmiljøven og innleiers fastlagte arbeids- og lønnsvilkår.

Opplyser vi personalet om HMS-betingelser?
Ja, vi gir en grundig innføring i generelle HMS-betingelser.